Úvod
Facebook
Závod
Výsledky
Doprava
Fotogalerie
Program
Partneři
Tisk
Přihlášky
On-line přihlášky 2019
On-line přihlášky - maximální kapacita závodu je 150 účastníků
Přihlašte se předem za startovné 100 Kč - uhradíte ho převodem na účet 2600764652/2010.
Variabilní symbol Vám přidělí přihlašovací systém. U platby vždy uvádějte variabilní symbol!
Přihlášky mohou být v případě naplnění kapacity závodu 150 účastníků v hlavním závodě uzavřeny dříve.
V den závodu je přihláška možná za zvýšené startovné 150 Kč jen v případě volné kapacity závodu!
© j&vh 2019